Privacy

Deze website is eigendom van Naxco Belgium, met inbegrip van alle verbonden vennootschappen die op de website vermeld worden. Wij hebben deze privacyverklaring opgenomen om aan te tonen dat wij de persoonlijke levenssfeer van onze gebruikers willen beschermen.

Naxco Belgium verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt, of wenst te maken, van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Welke gegevens worden verwerkt en met welk doel?

Wij verzamelen volgende gegevens via het contactformulier van deze website:

  • Achternaam en voornaam
  • Emailadres
  • Telefoonnummer

Wij verwerken deze gegevens volgens de regels van de nieuwe Europese privacy verordening, de GDPR (General data Protection Regulation).

De gegevens worden gebruikt om te reageren op de vragen die u op onze website heeft gesteld, of om te communiceren over opdrachten die u aan ons heeft gegeven en diensten die door ons zijn verleend.

Ze zullen ook worden gebruikt om u verder te informeren over de diensten die Naxco Belgium levert.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor ze werden verzameld. Uw gegevens worden in ieder geval niet langer bewaard dan de wettelijk voorgeschreven termijnen.

 

Delen van persoonlijke gegevens

Naxco Belgium verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken zoals door ons opgedragen, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te verzekeren dat er eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid wordt toegepast op uw gegevens.

 

Beveiliging

Naxco Belgium heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze maatregelen zijn afgestemd op de aard van de gegevens, staan in verhouding tot de mogelijke ernst van het risico en dienen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Het risico van accidentele en ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot uw gegevens wordt tot een minimum beperkt, maar helaas kan geen enkel risico volledig worden uitgesloten. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot onze IT-systemen, zullen wij onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade te beperken en verlies van en/of schade aan uw gegevens te voorkomen. Indien de rechten van betrokkenen zijn geschonden, zal een datalek worden gemeld aan de betrokkene en aan de Privacycommissie.

Diversen

Doel wordt onderzocht

Gebruik

Delen van gegevens

Het delen van gegevens is in afwachting van onderzoek

Doel wordt onderzocht

Naam
acf
Expiratie
Functie
Naam
activetab
Expiratie
Functie
Naam
cookielawinfo-checkbox-necessary
Expiratie
Functie
Naam
cookielawinfo-checkbox-non-necessary
Expiratie
Functie
Naam
viewed_cookie_policy
Expiratie
Functie
Naam
cli_user_preference
Expiratie
Functie
Naam
CookieLawInfoConsent
Expiratie
Functie
Naam
wordpress_logged_in_a6c3541e02f983c85a0fc368ff41f916
Expiratie
Functie
Naam
cmplz_user_data
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_consented_services
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_policy_id
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_marketing
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_statistics
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_preferences
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_functional
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
qm-container-height
Expiratie
Functie
Naam
WP_DATA_USER_3
Expiratie
Functie
Naam
WP_DATA_USER_1
Expiratie
Functie
Naam
_ga
Expiratie
Functie
Naam
wordpress_test_cookie
Expiratie
Functie
Naam
wp-settings-1
Expiratie
Functie
Naam
wp-settings-time-1
Expiratie
Functie
Naam
wp-settings-time-3
Expiratie
Functie
Naam
wp-settings-3
Expiratie
Functie
Naam
PHPSESSID
Expiratie
Functie
Naam
wp_lang
Expiratie
Functie
Naam
cmplz_banner-status
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
itsec-hb-login-a6c3541e02f983c85a0fc368ff41f916
Expiratie
Functie
Naam
wp-autosave-1
Expiratie
Functie
Naam
_ga_KM9BTP85XM
Expiratie
Functie
Naam
wpEmojiSettingsSupports
Expiratie
Functie
Naam
itsec-hb-login-5fb4535c0cdc9f07846f31d09712de3b
Expiratie
Functie
Naam
wordpress_logged_in_5fb4535c0cdc9f07846f31d09712de3b
Expiratie
Functie
Naam
wp-wpml_current_admin_language_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Expiratie
Functie
Naam
continueReview
Expiratie
Functie
Naam
wp-wpml_current_language
Expiratie
Functie
Naam
_ga_5KCDKG84FJ
Expiratie
Functie
Naam
_ga_5HSVY90WLD
Expiratie
Functie
Naam
wp-settings-5
Expiratie
Functie
Naam
wp-settings-time-5
Expiratie
Functie
Naam
itsec-hb-login-83bb64eb215ca49ec89d2295b6c468ca
Expiratie
Functie
Naam
wordpress_logged_in_83bb64eb215ca49ec89d2295b6c468ca
Expiratie
Functie

 

 

Rechten

Tenzij er een wettelijke verplichting is om uw gegevens op te slaan, hebt u altijd het recht om ze in te kijken, te verbeteren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek om dit recht uit te oefenen per e-mail sturen naar Naxco Belgiƫ op het volgende e-mailadres: info@naxco.be.

 

Contact

Voor alle vragen of klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Naxco Belgium op volgend email-adres: info@naxco.be. Gelieve in het onderwerp van uw e-mail "privacy klacht" of in het Nederlands "klacht in verband met privacy" te vermelden.